Zaalhockey - Scheidsrechters

Nieuws || Wedstrijden || Trainingen || Scheidsrechters || Zaalwacht

Instructies voor de scheidsrechter

De spelregels voor zaalhockey staan hier. De zaalwacht is ook in bezit van het spelregelboekje. In de briefings – voor bondsscheidsrechters en voor club- en CS+ scheidsrechter – wordt uitgelegd hoe bepaalde spelregels moeten worden geïnterpreteerd. Deze briefings zijn belangrijk! Zij zijn hier te vinden. Neem er kennis van !

Dit zaalseizoen zijn er drie nieuwe grote wijzigingen (vet) en uitleg over drie al wat oudere wijzigingen:

1. In de zaal wordt de lange corner ingevoerd. Deze spelhervatting wordt genomen op de middenlijn, recht tegenover de plaats waar de bal over de achterlijn is gegaan. De specifieke regels t.a.v. een aanvallende vrije push op de helft van de tegenstander zijn hierbij van toepassing.

2. Bij een strafcorner wordt een verdediger wegens te vroeg uitlopen (of een aanvaller wegens te vroeg inlopen) naar achter de middellijn verwezen. Tijdens het spelen van de strafcorner ontstaat een nieuwe strafcorner. Deze opnieuw genomen strafcorner moet ook met het gereduceerde aantal verdedigers (of aanvallers) worden gespeeld ! De strafcornersituatie is pas afgelopen als de bal meer dan 3 meter buiten de cirkel is geweest of voor de tweede keer buiten de cirkel komt dan wel er een spelsituatie ontstaat zonder een nieuwe strafcorner, zoals doelpunt, overtreding aanvaller, bal over de achterlijn. Pas daarna mogen bij een volgende strafcorner weer alle verdedigers (en aanvallers) daaraan deelnemen.

3. Een aanvallende vrije push dicht bij de cirkelrand wordt niet meer teruggelegd tot drie meter buiten de cirkel, maar genomen op de plaats van de overtreding. Voordat de bal door een aanvaller of door het kaatsen tegen de balk de cirkel in gespeeld mag worden moet deze:
- drie meter hebben gerold, of
- geraakt zijn door een tegenstander.

4. Bij het nemen van een aanvallende vrije push moeten alle andere spelers dan degene die de bal gaat nemen, op minimaal drie meter afstand gaan staan. Verdedigers die al in de cirkel staan mogen binnen de drie meter afstand blijven staan, maar mogen totdat de bal door een tweede speler is geraakt, tegen de balk is gekomen, of drie meter heeft gerold niet actief het spel beïnvloeden of de bal gaan spelen. Het begeleiden van de aanvaller van binnen de cirkel is toegestaan, zolang ze niet de bal spelen of een poging doen de bal te gaan spelen. Nadat de bal drie meter heeft afgelegd, of door een tweede speler is geraakt, of tegen de balk is gekomen, mag een verdediger vanuit elke positie de bal spelen, ook als hij in eerste instantie niet op afstand stond.

5. Dit betekent dat bij een aanvallende vrije push de bal niet meer direct via de balk de cirkel in mag worden gespeeld. De bal moet eerst drie meter hebben gerold voordat deze de balk raakt en daarna de cirkel in gaat !

6. Indien bij een beslissingswedstrijd de stand na het verstrijken van de volledige speeltijd gelijk is wordt een beslissing verkregen door het nemen van shootouts. In het spelreglement staat de procedure voor het nemen van shootouts uitvoerig beschreven.


De scheidsrechter
 • laat de aanvang, duur en eindtijd van de wedstrijd bepalen door de zaalwacht. Dit geldt voor alle wedstrijden, ook bij wedstrijden met bondsscheidsrechters.
 • heeft een geldige scheidsrechterskaart en het spelreglement zaalhockey bij zich.
 • meldt zich minimaal 15 minuten voor aanvang bij de zaalwacht en geeft daar zijn scheidsrechterskaart af.
 • fluit op zaalschoenen met zolen die geen kleur afgeven aan de zaalvloer.
 • ziet erop toe dat de teams in de rust van bank wisselen.
 • ziet erop toe dat beide teams in clubtenue spelen. Indien verwarring kan ontstaan door bv hetzelfde kleur shirt, dient het als tweede genoemde team een afwijkend tenue aan te trekken. Constateert hij dat een of meerdere spelers / speelsters niet in hun clubtenue spelen, dan dient hij deze spelers / speelsters uit te sluiten van het spelen van de wedstrijd.
 • ziet erop toe dat de wisselspelers (max. 6) en begeleiders (max. 4) van beide teams zich op de bank bevinden.
 • stuurt de uit het veld gestuurde spelers altijd naar de zaalwacht of tijdwaarnemers. Hij geeft tevens aan voor hoeveel minuten deze speler uit het veld is gestuurd.
 • treedt op tegen spelers en begeleiders die zich misdragen op en rond het veld.
 • blijft altijd bij het veld. Ballen die over de balk gaan, worden door de spelers zelf opgehaald.
 • laat altijd een strafhoekslag en een strafbal afmaken aan het einde van de 1ste helft en/of aan het eind van de wedstrijd.
 • vult het digitale wedstrijdformulier volgens deze instructies.


Oproep scheidsrechters

We hebben altijd behoefte aan scheidsrechters. Wil je af en toe een zaalhockeywedstrijd fluiten? Stuur dan een mailtje naar [email protected].


Indeling scheidsrechters jeugdwedstrijden
De scheidsrechterscommissie verzorgt de indeling van scheidsrechters.
 • Bij JA1 en MA1 fluiten bondscheidsrechters.
 • De overige lijnteams: per thuiswedstrijd neemt elk team 1 scheidsrechter mee. Er wordt in principe alleen een beroep gedaan op de scheidsrechterspool.
 • De overige teams: Er wordt een beroep gedaan op ouders, de scheidsrechterspool en de A- & B-jeugd. In alle gevallen wordt rekening gehouden met het niveau van de scheidsrechters gerelateerd aan het niveau van de teams die gefloten worden. Ieder thuisspelend team zorgt voor één scheidsrechter. De zaalhockeycommissie streeft ernaar de andere scheidsrechter te leveren. Op deze manier hopen we een goede kwaliteit van fluiten te garanderen.
 • LET OP: DE TUSSENLIGGENDE WEDSTRIJD IN HET DRIELUIK, DUS DE WEDSTRIJD WAARIN TILBURG NIET SPEELT, MOET OOK WORDEN VOORZIEN VAN ARBITRAGE. DUS 1 SCHEIDSRECHTER DOOR HET TEAM EN 1 DOOR HCT
 • In eerste instantie wordt 1 ouder opgesteld om het team van hun kinderen te fluiten samen met iemand uit de scheidsrechters pool.
 • In tweede instantie wordt de A & B jeugd ingezet.
 • Ten slotte worden 2 ouders van het team opgesteld.

Managers en coaches kunnen altijd suggesties doen als zij graag iemand willen laten fluiten op hun team.

De A en B jeugd moet verplicht fluiten als zij worden ingedeeld. Als zij zelf niet kunnen fluiten dan moeten zij zelf vervanging regelen. Meldt de naam van de vervanger dan wel bij de scheidsrechterscommissie.

Let op:
De club krijgt een boete van € 67,50 per wedstrijd wanneer er onvoldoende scheidsrechters aanwezig zijn of als de scheidsrechters niet tijdig aanwezig zijn. Graag zorgvuldig omgaan met je taak, dit ter voorkoming van boetes.

Indeling scheidsrechters senioren
De seniorenteams zorgen zelf voor twee scheidsrechters.
De teams hoeven zelf niet te fluiten bij de jeugdteams.