Contributie


De contributie voor het verenigingsjaar 2019 - 2020 is als volgt:

Categorie Bedrag (euro)
Senioren/Veteranen 351,50
Senioren < 24 jaar 314,00
Jeugd AB 314,00
Jeugd CD 298,00
Jongste Jeugd 6E/8E 237,00
Jongste Jeugd 3F 173,00
Jongste Jeugd G (Munkey-groep) 173,00
Trainingslid Senioren 206,00
Trainingslid Jeugd/Jongste jeugd 119,50
Recreanten 180,00
Toeslag recreanten * 70,00
Duo lid 216,50
DDD 178,00
Toeslag DDD * 70,00
Niet spelend lid 108,00
Jeu de Boules * 38,00
Zaal Tophockey 125,00
Zaal 2e lijn 100,00
Zaal Breedte Jeugd 90,00
Zaal 8-tallen 78,00
Zaal Jongste Jeugd 54,00

Entreegeld 75,00
Verzuimboete 1e herinnering 15,00
Verzuimboete 2e herinnering 30,00
Familiekorting (vanaf 4e persoon) -25,00


* In combinatie met een andere vorm van lidmaatschap

** Stichting Hockeybelangen HC Tilburg berekend voor de eerste lijn teams een toeslag die bij de eerste facturatie apart meegenomen word op de factuur.

*** Leden dienen de contributie te betalen middels automatische incasso via Club Collect.. Leden die betalen in termijnen via Club Collect betalen een toeslag.


Uitleg lidmaatschappen

- Duolid: speelt met een ander lid samen als 1 volwaardig lid in één competitieteam.

- Niet spelend lid: niet speelgerechtigd in de competitie.

- Trainingslid: niet speelgerechtigd in de competitie.

- Recreanten: niet speelgerechtigd in de competitie. 


Contributiereglement

 

Op ieder lidmaatschap van HC Tilburg is het contributiereglement van toepassing.

De volledige tekst van het contributiereglement, zoals vastgesteld in de ALV van 27 augustus 2018.

Meedoenregeling

 

De Meedoenregeling is een subsidie van € 100 per jaar voor deelname aan sportieve of culturele activiteiten voor mensen die minder te besteden hebben. Als u hiervan gebruik kunt maken en deze bijdrage wilt aanwenden voor uw lidmaatschap van HC Tilburg, geeft u dan het Klant nummer (deze heeft u van de gemeente ontvangen) en geboortedatum door aan [email protected] . De korting wordt dan in mindering gebracht op uw contributie.

Meer informatie over de meedoenregeling vindt u op www.tilburg.nl/meedoenregeling