Contributie


De contributie voor het verenigingsjaar 2020 - 2021 is als volgt:

Categorie Bedrag (euro)
Senioren/Veteranen 351,50
Senioren < 24 jaar 314,00
Jeugd AB 314,00
Jeugd CD 298,00
Jongste Jeugd 6E/8E 237,00
Jongste Jeugd 3F 173,00
Jongste Jeugd G (Munkey-groep) 173,00
Trainingslid Senioren 206,00
Trainingslid Jeugd/Jongste jeugd 119,50
Recreanten 180,00
Toeslag recreanten * 70,00
Duo lid 216,50
DDD 178,00
Toeslag DDD * 70,00
Niet spelend lid 108,00
Jeu de Boules * 38,00
Zaal Tophockey 125,00
Zaal 2e lijn 100,00
Zaal Breedte Jeugd 90,00
Zaal 8-tallen 78,00
Zaal Jongste Jeugd 54,00

Entreegeld 75,00
Verzuimboete 1e herinnering 15,00
Verzuimboete 2e herinnering 30,00
Familiekorting (vanaf 4e persoon) -25,00


* In combinatie met een andere vorm van lidmaatschap

** Stichting Hockeybelangen HC Tilburg berekend voor de eerste lijn teams een toeslag die bij de eerste facturatie apart meegenomen word op de factuur.

*** Leden dienen de contributie te betalen middels automatische incasso via Club Collect.. Leden die betalen in termijnen via Club Collect betalen een toeslag.


Uitleg lidmaatschappen

- Duolid: speelt met een ander lid samen als 1 volwaardig lid in één competitieteam.

- Niet spelend lid: niet speelgerechtigd in de competitie.

- Trainingslid: niet speelgerechtigd in de competitie.

- Recreanten: niet speelgerechtigd in de competitie. 


Contributiereglement

 

Op ieder lidmaatschap van HC Tilburg is het contributiereglement van toepassing.

De volledige tekst van het contributiereglement, zoals vastgesteld in de ALV van 6 juli 2020.

Meedoenregeling

 

De Meedoenregeling is een subsidie van € 100 per jaar voor deelname aan sportieve of culturele activiteiten voor mensen die minder te besteden hebben. Als u hiervan gebruik kunt maken en deze bijdrage wilt aanwenden voor uw lidmaatschap van HC Tilburg, geeft u dan het Klant nummer (deze heeft u van de gemeente ontvangen) en geboortedatum door aan [email protected] . De korting wordt dan in mindering gebracht op uw contributie.

Meer informatie over de meedoenregeling vindt u op www.tilburg.nl/meedoenregeling