Ni
ma 13-9

Oplegging toegangsverbod

Vorige week heeft op ons complex langs het veld tijdens een training van de jongste jeugd een geweldsincident plaatsgevonden. Het betrof een escalatie in de relationele sfeer. Helaas hebben vele kinderen, trainers en andere aanwezigen dit gezien. Dankzij het adequate optreden van een aantal trainers zijn de partijen ontzet en heeft de politie de zaak overgenomen. Desalniettemin heeft dit een enorme impact op o.a. onze trainers. Voor hen is passende ondersteuning geregeld. Het bestuur betreurt ten zeerste dat dit heeft plaatsgevonden en keurt elk gedrag dat een veilig sport- en verblijfsklimaat in gevaar brengt ten strengste af. Gelet op hetgeen is voorgevallen heeft het bestuur aan een tweetal personen met onmiddellijke ingang een toegangsverbod opgelegd. De betrokkenen en het betreffende team zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
Bestuur HC Tilburg