Ni
do 9-7

Nav Algemene Leden Vergadering jl 6 juli 2020

Nav Algemene Leden Vergadering jl 6 juli 2020
Afgelopen maandag 6 juli vond de ALV plaats. Tijdens die vergadering zijn de plannen voor het seizoen 2020-2021 toegelicht, is de begroting vastgesteld alsmede het contributiereglement. De vergaderstukken en de presentatie zijn beschikbaar achter de login op de website en kunnen natuurlijk ook via [email protected] worden opgevraagd.
 
Moment van facturatie contributies
De ALV heeft ingestemd met aanpassing van het contributiereglement. De belangrijkste wijziging van het regelement heeft te maken met het moment van factureren. Dit seizoen 2020-2021 sturen wij de facturen en automatische incasso’s uit op 17 juli. Tot op heden werd in augustus gestart met de facturatie. Voor iedereen die een incassomachtiging heeft afgegeven ten tijde van de inschrijving zullen wij de betaling plaats laten vinden via een automatische incasso. Heb je vorig seizoen in drie termijnen betaald dan zullen wij ook dit jaar de contributie in drie termijnen in rekening brengen. Vanwege de extra handlingskosten zullen wij daarvoor drie keer € 1,50 in rekening brengen. Indien er gekozen wordt voor betaling via een factuur zal de contributie altijd in één termijn gefactureerd worden. Samen met de factuur wordt een link naar het betaalportaal verzonden waar met IDeal betaald kan worden.
 
Voortaan betalen in 3 termijnen (juli, augustus en september)? Doorgeven kan tot en met 15 juli
Wil je voortaan in 3  termijnen (inclusief €1,50 extra kosten per termijn) betalen? Dan kun je dit uiterlijk tot en met 15 juli doorgegeven aan [email protected]. Wijzigingen van het IBAN-nummer kunnen gedaan worden achter de login via de website. (www.hctilburg.com -> Login -> Ik -> incassomachtiging)
 
Wijze van facturatie
Tot afgelopen seizoen maakten wij gebruik van de diensten van ClubCollect. Dit tot onvrede van vele leden en onszelf. Daarom hebben wij gekozen om vanaf dit seizoen de contributie rechtstreeks te innen via LISA, het systeem waarin alle leden geregistreerd zijn. De betalingen zullen via het betaalplatform van Mollie verwerkt worden.
 
Zorg voor de juiste gegevens in LISA
Ieder lid heeft toegang tot de persoonlijke pagina’s in LISA. Het is belangrijk om de gegevens op deze pagina actueel te houden. Log regelmatig in om te controleren of de gegevens nog actueel zijn. Indien je je lidnummer niet meer weet, dan kun je dit opvragen bij de ledenadministratie via [email protected]